Coaching

Home » Ydelser » Coaching

Coaching

“Når du træder ud af din tryghedszone, vil du skabe positiv forandring”

Hvad er coaching?

Coaching er udelukkende et positivt udviklingsredskab. En coach tager sig af udfordringer, der fylder i hverdagen og som er uhensigtsmæssige for ens daglige virke. Coaching understøtter en person på alle niveauer for at blive, som de gerne vil være. Coaching skaber bevidsthed, giver mulighed for valg og fører til forandring.

Coachen vil gennem spørgsmål og en særlig spørgeteknik, få dig til at finde svarene selv. Du vil blive udfordret, arbejde med dig selv og lære dig selv at kende på en ny måde. Ligeledes vil coaching øge din evne til at håndtere forandringer i din hverdag. Coaching fokuserer primært på nutid og fremtid, hvorimod terapi typisk fokuserer lidt mere på fortiden, fx for at hele gamle traumer, sorg og smerte. En coach kan hjælpe med at accelerere din proces og gøre dig mere bevidst om de valg du træffer udfra det som er vigtigt og som har værdi.

Når du får coaching af mig, er jeg en coach eller træner/instruktør som udøver dette. Coaching handler ikke altid om, at du vil opnå noget specifikt. Det er netop det coaching kan; at få præciseret og gjort klart, hvad du egentlig gerne vil.

Coaching er en ligeværdig samtale med det formål at hjælpe dig til at motivere og fokusere på dine tanker, følelser, sanser og adfærd mod et bestemt mål, så du kan skabe din egen forandring på en hensigtsmæssig måde. I sin tilgang minder det om den sokratiske samtale – at hjælpe mennesker til at lære, snarere end at lære mennesker noget.

Vil du gerne tale med mig helt uforpligtigende omkring en problematik, er du velkommen til at kontakte mig.

Et coachingforløb starter med en opklaring på, hvor du gerne vil hen. Hvad er dine muligheder? Hvilke værdier er vigtige? Og hvad du vil gøre i praksis, for at nå hen til målet?

Coachingprocessen danner dialog, refleksion, læring og grundlag for, at nye styrker og potentialer kan vokse. Den vil øge dine muligheder og styrke din handlekraft. Et forløb kan eksempelvis give redskaber til:      

 • styrke koncentrationen
 • at håndtere stress
 • at styrke dit selvværd 
 • at tackle eksamen
 • at tackle din studietid bedre
 • at skabe mere overblik
 • at skabe struktur
 • at finde motivationen
 • at tro på, du gør det så godt du kan 
 • at handle på dine drømme om fremtiden
 • at sætte ønskede mål
 • at opnå mere glæde på jobbet
 • at være bedre til at kommunikere
 • at tackle og håndtere udfordringer
 • at være opmærksom i nuet

 

 


Hvordan foregår coaching?

I praksis foregår coaching ved en bevidstgørende samtale, hvor du vil få stillet undersøgende spørgsmål og der kan forekomme input af forskellige øvelser. Der vil typisk være en handleplan og noget hjemmearbejde mellem sessionerne, hvor dine nye erkendelser vil omsættes i praksis og du vil tage næste trin mod dit ønskede mål. Coaching er ikke et quick fix, så det er vigtigt, at du selv tager ansvaret for din udvikling, så du kan nå dit mål. Det kræver mental parathed og en åbenhed i forhold til at udfordre dig selv og skabe en forandring.

 

Som coach kan det være muligt, at jeg af etiske grunde henviser til andre former for hjælp, hvis jeg ikke kan hjælpe fokuspersonen med problemstillingen, og eksempelvis opfordrer til et terapeutisk forløb.
Når du håndtere dine udfordringer, er du i kontrol og kan lede dig selv.
Heidi Bendix

Pris

Coaching 1300,- eksklusiv moms pr behandling.
En coaching behandling har typisk en varighed imellem 1,5 til 2 timer.

Book en tid her.

Afbud skal ske senest 24 timer før den aftalte tid.
Afbud senere end 24 timer før eller hel udeblivelse fra en session faktureres til fuld pris.