Stresshåndtering

Home » Ydelser » Stresshåndtering

Stresshåndtering

Det er også vigtigt at sige nej til andre og ja til dig selv

Jeg kender selv til stress. Jeg har været alvorligt stresset og udbrændt. Jeg har været derude, hvor jeg glemte ting og aldrig fik afsluttet noget. At komme ovenpå, at føle ro og energi, er en øvelse i af opmærksomhed og fokus på dig selv. Det er mentaltræning hver dag. Til gengæld er udbyttet enormt. Stress er ikke en diagnose. Stress og arbejdsrelateret stress er ikke en selvstændig lidelse i diagnosesystemet ICD 10, der anvendes af sundhedssystemet i Danmark og Europa. Stressramte kan have symptomer, der opfylder kriterier for andre lidelser.

Dagligt hører du ofte om begrebet stress, der nævnes i mange sammenhænge og med forskellig betydning; fra at have travlt til at opleve stor belastning. Når klienter henvender sig til mig, for at modtage behandling for arbejdsrelateret stress og uddannelsesstress, er de i nogle tilfælde tidligt opmærksomme på, at de oplever et arbejdspres eller arbejdsforhold de ikke at kan håndtere. Ofte har stressen haft et omfang og en varighed, der gør, at klienternes symptomer opfylder kriterier for diagnoser som depression, forskellige angsttilstande, tilpasnings-belastningsreaktion og somatisering (herunder helbredsangst).

Vil du gerne tale med mig helt uforpligtende omkring en problematik, kan du kontakte mig.

Hvad udløser stress?

Det forholder sig sådan, at den enkeltes tilgang til en opgave er helt afgørende for, i hvor høj grad han eller hun bliver stresset af situationen. Det er udfordrende at ændre den måde du ser og tolker verden på. Du kan lære at håndtere forskellige situationer mere hensigtsmæssigt. På samme måde gælder det med ‘de oplevede ressourcer’. Nogle mennesker har en ukuelig tro på egne ressourcer og kaster sig stort set ud i hvad som helst, mens andre som udgangspunkt tænker: “Det går aldrig – det kan jeg umuligt klare”. Måden man går til en opgave eller situation på, er afgørende for ens oplevede ressourcer. En negativ tilgang vil uvægerligt påvirke ens ‘copingstrategi’ (den måde man håndterer ting på) i en negativ retning. Det du siger om dig selv, er det der vil ske. Hvis man forventer, at man ikke kan løse en opgave eller klare en bestemt situation, er der stor risiko for, at de negative tanker vil påvirke den måde, man håndterer opgaven eller situationen på. Og en ringe håndtering er ofte lig et ringe resultat/udfald. Har man derimod tiltro til egne evner eller at tingene vil lykkedes, vil man blive mere initiativrig og engageret, hvilket i sig selv gør, at en opgave er lettere og mere interessant at løse. Motivationen øges generelt til at kunne forestille sig selv i målet.

Unge med stress

Mange unge i Danmark er udfordret til det yderste i disse år. Mulighederne er mange og kan virke uoverskuelige. Samtidig er der flere krav end nogensinde. Presset er stort og kan ikke efterleves til egne eller andres forventninger. Er det ikke muligt at føle motivation og glæde, er regnestykket simpelt: KRAV>RESSOURCER= STRESS.

Det kan være en stressende oplevelse at begynde på gymnasiet, universitetet eller anden videregående uddannelse. Måske får du ikke gennemført 9. klasse eller anden ungdomsuddannelse. Stress og stresssymptomer er en reaktion på overbelastning lige nu og her eller over tid. En periode op til et skoleårs afslutning, hvor karakterer er af stor betydning for det videre uddannelsesforløb og fremtidig karriere, er en belastende periode for unge. Hvis du ikke kan passe skole/uddannelse, hvis du ikke kan komme op og afsted om morgenen eller hvis du ikke kan træffe en beslutning er du blokeret og dermed stærkt begrænset på et arbejdsmarked og i et samfund, hvor identiteten ofte udgøres af uddannelse og arbejde, og hvor der bliver færre og færre ufaglærte stillinger/funktioner. 

Symptomer på stress

De første tegn på stress kan være:

 • humørsvingninger
 • søvnproblemer
 • spiseproblemer
 • manglende struktur 
 • angst (i grader fra ubehag/uro til panikangst)
 • mundtørhed
 • kvalme og ondt i maven
 • svimmelhed
 • hjertebanken
 • sveden
 • åndenød
 • tristhed

Hvorfor behandling og terapi

Hvis du oplever stress, angst, nedtrykthed, manglende motivation over længere tid, kæmper med nederlagsfølelser eller ofte føler dig forkert, vil jeg anbefale at du søger hjælp i tide inden det kører af sporet. Den dejlige nyhed er, at der er hjælp at hente. Du kan udtrykke og fortælle om dine udfordringer. Jeg kan give dig indblik i, hvordan hjernen og følelsessystemerne virker ud fra en logisk model. Når du bedre forstår dine reaktioner og holder dig ude af negative tanker, kan du styre din selvkritiske automattænkning. Du bliver god til til at opbygge og træne nye strategier for din tænkning og adfærd. Du får igennem hypnoseterapi adgang til ressourcer og styrker, du har i forvejen, og du vil få fokus på det, der er vigtig for at nå dit mål. Det giver nye erfaringer som lagres i hukommelsessystemet. Det bevirker at følelserne ændrer sig. Du får det mærkbart bedre, får overblik og mere følelse af kontrol, så du er klar til at komme godt videre i livet. Som Ung med Overskud!

Lær at observere dine tanker.
Heidi Bendix