Socialpæd. Rådgivning

Home » Ydelser » Socialpæd. Rådgivning

Socialpædagogisk Rådgivning

“Hjælp til en udfordrende dagligdag, hjemme, i skolen og institutionen?”

Hvad er Socialpædagogisk Rådgivning?

Som socialpædagogisk konsulent hjælper jeg blandt andet børn og unge samt forældre, der har en udfordrende dagligdag i hjemmet, i skolen og i institutionen. Jeg støtter børn, unge og voksne, der har brug for motivation og positiv forandring. Jeg giver råd i forhold til familien, barnet og den unges aktuelle behov, udfordringer og ressourcer. Her har forældre som udgangspunkt, behov for klarhed omkring fremtidige handlemuligheder og konfliktmægling, hvor hverdagen synes at være udfordrende og uoverskuelig. Jeg kan med min viden om børn med særlige udfordringer så som autisme spektrum forstyrrelser og ADHD-lignende symptomer, skabe forudsætninger til en positiv udvikling. I menneskets hjerne findes der den følelsesmæssige del, NeoCortex og er den yngste del af hjernen, som er den kognitive, tankemæssige, abstrakte del af hjernen, hvor du har din forestillingsevne og din evne til at, rationalisere, evaluere og syntesere information og tænke helheder og enkeldele. Den del af hjernen, der er den yderste kan ofte gå ind og konflikte med den følelsesmæssige del af hjernen. Det er her hypnoterapi er effektivt til at komme ind og finde konflikterne og opløse dem.

Jeg kan også benytte min Specialpædagogisk viden med terapeutiske metoder, det er effektivt og skaber fokus på det vigtige. De kan åbne op for fastlåste forestillinger og overbevisninger, der kan have blokeret for sund udvikling, både som barn og som voksen.

Du vil opnå:
  • bevidsthed om dit barns og jeres ressourcer
  • få mere overskud og mindre stress
  • støtte til dit barns fysiske og psykiske trivsel
  • styrke kommunikationen og relationerne i din familie
  • håndtere hverdagen, både praktisk og følelsesmæssigt
  • blive mere handlekraftige i dine nuværende og fremtidige udfordringer

Jeg har mødt børn med sociale udfordringer. Disse individuelle udfordringer giver ubalance, modstand,stress, udadreagerende adfærd eller det modsatte. Det er vigtigt at et barn kan koncentrere sig i skolegangen. Følelsesliv og forestillinger kan være med til at blokere for selv et barns indlæring. I mit pædagogiske fag oplevede jeg igennem samtaler med børn, at de meget hurtigt ændrede de uhensigtsmæssige strategier til hensigtsmæssige og dermed øgede barnet sin koncentration og indlæring. Socialt som fagligt. Ligeledes har de voksnes forestillinger om barnet og barnets styrker, en forstærkende effekt, da det du siger omkring dig selv og barnet, også er det der sker. Så allerede ved at tænke positivt og tale positivt, er udfaldet altså positiv udvikling. Min erfaring kan hjælpe med at du får fat i de ressourcer du har. Der er en grund til alt adfærd og at vi handler og tænker fordi vi ikke vidste bedre eller bare ikke har været fleksible. Jeg mener at når vi siger til os selv at vi kunne havde gjort det bedre, så passer det ikke, for hvis du kunne, så havde du vel gjort det ikke?


Jeg har erfaring og viden om børn, der har udfordringer i forhold til kontakt og samspil, kommunikation, opmærksomhed og koncentration, leg, sociale relationer og adfærd. Vil du gerne tale med mig helt uforpligtende omkring en problematik, er du velkommen til at kontakte mig.
Hellere udviklende, end indviklende.
Heidi Bendix

Pris

Socialpædagogisk rådgivning 1300,- inklusiv moms pr behandling.
En rådgivningsbehandling har typisk en varighed imellem 1,5 til 2 timer.

Afbud skal ske senest 24 timer før den aftalte tid.
Afbud senere end 24 timer før eller hel udeblivelse fra en session faktureres til fuld pris.