NLP

Home » Ydelser » NLP

 

“Et værktøj til forandring og selvindsigt”

Hvad er NLP?

NLP er et objektivt refleksionsværktøj og kan anvendes bredt. NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Psykologi – Det foregår på det ubevidste plan: Det handler om hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, men også hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre i en positiv retning, gennem bevidsthed om vores ordvalg. NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskesindets processer, stort set handler det om, at vi alle sammen opfatter virkeligheden forskelligt. Det vil sige, at det er vores opfattelse af virkeligheden, der har betydning for, hvordan vi fungerer end virkeligheden selv.

Hvad står forkortelsen NLP for?

Neuro:

N’et står for ’neuro’. Alle vores oplevelser bliver kodet, registreret og behandlet via sanserne. for at de kan give mening. Derefter repræsenteres ”meningen” for sindet via: billeder, lyde, fornemmelser, lugte, smage og indre dialog. Og det er oftest i en kombination. Det er her vores syns-, høre-, føle-, smags- og lugtesans filtrerer og oversætter vores oplevelser til tankeprocesser.

Lingvistisk:

L’et står for ‘lingvistisk’ og er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden omkring os på. Det er muligt at fremme den personlige udvikling og forbedre resultatet af sin kommunikation med andre ”blot” ved at arbejde med det sproglige udtryk. Vi bruger sproget til at skabe mening med vores oplevelser og til at kommunikere med os selv og andre.

Psykologi:

P’et står for ‘psykologi’ eller programmering, og er den måde vi i vores ubevidste anvender vores oplevelser på, som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog – til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker. Vi programmerer os selv – vores tanke-, sprog- og adfærdsmønstre baseret på den betydning, vi vælger at give vores oplevelser. Programmeringen kan afdækkes, ændres og udvikles ved at arbejde med tankeprocesser og kommunikation.

NLP og oprindelse

Milton Erircksons arbejde dannede grundlaget for Richard Bandler og John Grinder’s udvikling af NLP (Neurolinguistic programming). Milton Erickson var en amerikansk psykiater med speciale i medicinsk hypnose og familieterapi. Han var stiftende formand for American Society for Clinical Hypnosis. Han er kendt for sin tilgang til det ubevidste sind som kreativ og løsningsgenererende. Han har påvirket blandt andet matematikeren, Richard Bandler og sprogforskeren, John Grinder. De fandt sammen i begyndelse af 70’erne på universitetet i Santa Cruz i Californien for at udforske og udfordre den nuværende psykologi. John Grinder og Richards Bandlers begyndte at udforske forbindelsen mellem neurologi, sprogteori og observerbare adfærdsmønstre. De interesserede sig for, hvordan det kunne være, at nogle terapeuter opnåede fantastiske gode resultater og andre ikke så gode. Hvad forskellen på “eksperternes” måde at gøre tingene på var og de almindelige andre.

De tre terapeuter:

Fritz Pearls, gestaltterapeut.
Virginia Satir, familieterapeut.
Milton H. Erickson, hypnoterapeut.

Grundlaget for værktøjerne i NLP er  studier af menneskers bevidste eller ubevidste kompetencer og strategier (modeling), ud fra en betragtning om at det der er muligt for ét menneske, kan afdækkes og læres af et andet menneske.

 

NLP-definition ifølge NLP-Branceforeningen

”NLP står for Neuro Lingvistisk Psykologi. Det er en psykologi, hvor vi beskæftiger os med sammenhængen mellem tanker (neuro) og sprog (lingvistik). Det handler om, hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, men også om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre i en positiv retning gennem bevidsthed om vores ordvalg. NLP er en moderne psykologiform, der svarer særdeles godt til det moderne samfund, hvor kravene konstant forandres og øges”.

 

 
 
 

NLP bliver stadig videreudviklet og bruges i dag inden for blandt andet:

  • Coaching og afklaring af målsætninger (opnå dit mål)
  • personlig udvikling (opnå et positivt selvværd og selvtillid)
  • kommunikation og management (blive forstået og forstå andre bedre)
  • styrke sportsresultater (øge præstationer gennem visualisering)
  • Terapi