Om Terapi

Home » Om Terapi

Om Terapi

“En kombination af NLP og Hypnose”

Jeg benytter NLP metoder og hypnose

NLP er meget fremadrettet terapi med fokus på nutid og fremtid. Dog er Fortiden vigtig, idet det er her, vi har dannet os nogle forestillinger om os selv, andre og livet generelt. Vi har ofte overbevisninger, der forhindrer os i at udvikle os i den ønskede retning. Det har vi gjort ud fra vores livserfaringer. Det er ikke altid, at disse forestillinger er hensigtsmæssige for vores udvikling, og nogle gange er de ligefrem blokerende.  En negativ tilgang påvirker din ‘copingstrategi’ (den måde man håndterer ting på) på negativ vis. Man kan tale om en selvopfyldende profeti. Hvis du forventer ikke at løse en opgave eller klare en bestemt situation, er der stor risiko for, at dine negative tanker vil påvirke den måde du håndterer opgaven eller situationen på. Og en ringe håndtering er ofte lig et dårligt resultat. Har du derimod tiltro til egne evner eller generelt til, at ting vil lykkes, vil du ofte være mere initiativrig og engageret, hvilket i sig selv gør fx en opgave lettere og mere interessant at løse. Din egen tilgang til en opgave er helt afgørende for, i hvor høj grad du oplever og udfører opgaven og dit mål.

Nutiden er vigtig, da den fortæller dig, hvad der ikke fungerer, og hvad der er vigtigt for dig at lave om på. Nutiden er allerede fortid når du har taget et nyt valg eller tænkt en ny tanke.

 

Jeg vil i enkelte tilfælde, kunne henvise til en kollega som har en særlig spidskompetence, for at du kan få den optimale støtte.

Få motivation, skab positiv forandring og nå dit mål

Fremtiden er vigtig, fordi her er alle mulighederne gemt. Overordnet får du bearbejdet dine følelser og de udfordringer, som du eventuelt står i nu og her. Vi finder sammen dine styrker og ressourcer, og forløser derefter kritiske forestillinger, overbevisninger og følelser. Desuden arbejder vi med, at du kan give slip på gamle tankemønstre og handlingsmønstre, og i stedet skabe nye positive forandringer og en større glæde og motivation i livet.

Du kan forvente at skulle igennem forskellige øvelser for at fremskynde din udviklingsproces. Terapien er præget af spørgsmål, så du reflekterer over dit liv på nye måder, dette suppleres så af råd og vejledning. Det er samtaler, der fører til selvindsigt, selverkendelse og fremdrift, og det er her, at du finder dine egne ressourcer som du har brug for.

Jeg er internationalt certificeret hypnoseterapeut og anvender derfor hypnoseterapi som et redskab i min praksis. Hypnose er en effektiv metode til at fremskynde den udviklingsproces du ønsker.