Om NLP

Home » Om NLP

Om NLP

“Et uendeligt værktøj til forandring og indsigt”

NLP er en meget fremadrettet terapi med fokus på nutid og fremtid. Fortiden er dog vigtig, da det er her, vi har dannet os nogle forestillinger om os selv, andre og livet generelt. Vi kan ofte have overbevisninger, der forhindrer os i at udvikle os i en ønsket retning. Det har vi gjort ud fra vores livserfaringer. Følelser opstår ikke ud af det blå. Det er tankerne, der udløser følelser og fornemmelser i kroppen. Følelser kan derfor ændres som følge af noget, du oplever eller noget du tænker.

NLP tilbyder en række psykologiske værktøjer, der kan hjælpe til at afdække bevidste og ubevidste strategier samt finde og frisætte ressourcer. Et værktøj, der kan bruges til at bearbejde uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og til at ændre begrænsende overbevisninger. Det kan bruges til målsætning og til at skabe bevidsthed og positive forandringer både i forhold til personlig og faglig udvikling, men også i forhold til kommunikation og relationer mellem mennesker. Ligeledes kan forskellige NLP-værktøjer indgå i en coachingproces, for at optimere arbejdet med det emne eller livsområde, der arbejdes med.

           -Du er ikke dine følelser. Du har følelser. Lige som kroppen, er du afhængig af dine følelser for at have et fungerende liv.

Hvad står forkortelsen NLP for?

NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Psykologi – Det foregår på det ubevidste plan:

Neuro:

N’et står for ’neuro’. Alle vores oplevelser bliver kodet, registreret og behandlet via sanserne. for at de kan give mening. Derefter repræsenteres ”meningen” for sindet via: billeder, lyde, fornemmelser, lugte, smage og indre dialog. Og det er oftest i en kombination. Det er her vores syns-, høre-, føle-, smags- og lugtesans filtrerer og oversætter vores oplevelser til tankeprocesser.

Lingvistisk:

L’et står for ‘lingvistisk’ og er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden omkring os på. Det er muligt at fremme den personlige udvikling og forbedre resultatet af sin kommunikation med andre ”blot” ved at arbejde med det sproglige udtryk. Vi bruger sproget til at skabe mening med vores oplevelser og til at kommunikere med os selv og andre.

Psykologi:

P’et står for ‘psykologi’ eller programmering, og er den måde vi i vores ubevidste anvender vores oplevelser på, som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog – til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker. Vi programmerer os selv – vores tanke-, sprog- og adfærdsmønstre baseret på den betydning, vi vælger at give vores oplevelser. Programmeringen kan afdækkes, ændres og udvikles ved at arbejde med tankeprocesser og kommunikation.

NLP og oprindelse

Milton Erircksons arbejde dannede grundlaget for Richard Bandler og John Grinder’s udvikling af NLP (Neurolinguistic programming). Milton Erickson var en amerikansk psykiater med speciale i medicinsk hypnose og familieterapi. Han var stiftende formand for American Society for Clinical Hypnosis. Han er kendt for sin tilgang til det ubevidste sind som kreativ og løsningsgenererende. Han har påvirket blandt andet matematikeren, Richard Bandler og sprogforskeren, John Grinder. De fandt sammen i begyndelse af 70’erne på universitetet i Santa Cruz i Californien for at udforske og udfordre den nuværende psykologi. John Grinder og Richards Bandlers begyndte at udforske forbindelsen mellem neurologi, sprogteori og observerbare adfærdsmønstre. De interesserede sig for, hvordan det kunne være, at nogle terapeuter opnåede fantastiske gode resultater og andre ikke så gode. Hvad forskellen på “eksperternes” måde at gøre tingene på var og de almindelige andre.

De studerede de tre terapeuter:

Fritz Pearls, gestaltterapeut.
Virginia Satir, familieterapeut.
Milton H. Erickson, hypnoterapeut.

De studerede herudover hvilke mønstre, der adskiller succesrige mennesker fra mennesker, som ikke er succesrige. De studerede, hvordan mennesker bærer sig ad med at blive f.eks. glade, bange, motiverede eller ulykkelige.

Grundlaget for værktøjerne i NLP er således studier af menneskers bevidste eller ubevidste kompetencer og strategier (modeling) ud fra en betragtning om, at det, der er muligt for ét menneske, kan afdækkes og læres af et andet menneske.

 

NLP-definition ifølge NLP-Branceforeningen

”NLP står for Neuro Lingvistisk Psykologi. Det er en psykologi, hvor vi beskæftiger os med sammenhængen mellem tanker (neuro) og sprog (lingvistik). Det handler om, hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, men også om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre i en positiv retning gennem bevidsthed om vores ordvalg. NLP er en moderne psykologiform, der svarer særdeles godt til det moderne samfund, hvor kravene konstant forandres og øges”.
NLP er psykologiske redskaber, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men måske ikke anvender.

NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskesindets processer.

Vores sind har sit eget sprog

De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er en terapiform, der anerkender, at vores sind har sit eget ”sprog” i form af følelser, lyde, dufte, ord og billeder, og som hjernen bearbejder og registrerer alle vore oplevelser og fortolkninger med.

På denne måde får vi vores individuelle opfattelse af virkeligheden, hvilket har stor betydning for, hvordan vi ser på os selv, på måden vi fungerer i vores hverdag – og i samspillet med andre.
Hver eneste gang en af vore sanser bliver aktiveret, føres vi ofte ind i mere eller mindre bevidste indre dialoger, som kommenterer alt hvad vi oplever – enten i selve situationen eller senere (”jeg skulle også have sagt…” etc). Alle disse reaktioner registreres i underbevidstheden. Nogle gange vil disse sanseoplevelser være positive, andre gange negative. Med NLP-teknikker kan man kortlægge den måde vi har arkiveret vores oplevelser på. Denne kortlægning gør det muligt at ”reprogrammere” de ubehagelige oplevelser. Måske kan du ikke huske dem på det bevidste plan, og vil derfor stadig forhindre dig i at opnå nye positive reaktioner, vaner eller mønstre. Du kan slippe af med blokader og begrænsende bagage med NLP.
Bevidstheden har begrænsninger – Underbevidstheden har ingen.

 NLP-forudsætninger

NLP-forudsætningerne findes i mange varianter, men med samme ‘kerne’.
• Mennesker laver landkort af landskab
• Du har alle de personlige ressourcer, som du har brug for
• Der er en positiv intention bag al adfærd
• Al viden og adfærd er brugbar i en eller anden sammenhæng
• Du kan måle effekten af din kommunikation i den feedback du får
• Du kan ikke undlade at kommunikere
• Fejl og fiasko kan være nyttige oplevelser, hvis du opfatter dem som feedback
• Hvis “det” ikke virker, så gør noget andet (denne pragmatik bruges ikke i professionel psykoterapi).
• I alle situationer har den mest fleksible størst indflydelse. Fleksibilitet betyder, at man ser på muligheder
• Al viden og indsigt er der, hvis du søger den
• Der findes ikke én virkelighed; vi har hver vores model af den
• Det er muligt at modellere andres strategier og tilpasse dem egne kompetencer
• Excellente mål er forudsætningen for excellente resultater